พุทธศาสนาในประเทศไทย

แผนการสอน
เอกสารประกอบการสอน
     -เอกสารประกอบการสอนสัปดาห์ที่ 1
     – เอกสารประกอบการสอนบทที่ 1-4
     – เอกสารประกอบการสอนบทที่ 5-6
     – เอกสารประกอบการสอนบทที่ 7
     -เอกสารประกอบการสอนบทที่ 8-9
สื่อประกอบการสอน (Powre Point)
     – พุทธศาสนาสมัยหลังพุทธกาล 
     -พุทธศาสนาก่อนสมัยสุโขทัย
     – พุทธศาสนาสมัยสุโขทัย
    – การปกครองคณะสงฆ์ไทย
งานมอบหมาย
     -เอกสารแนะนำตนเอง
     – แบบทดสอบก่อนเรียนครั้งที่ 1
     – ใบสรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 1 (สื่อ ตามรอยบาทพระศาสดา)
     – หัวข้อรายงานกลุ่ม
     – ใบงานกิจกรรมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1
     – ใบกิจกรรมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2
     – แบบทดสอบก่อนเรียนรู้บทที่ 2
    – แบบทดสอบหลังเรียนรู้บทที่ 2
    – ใบสรุปการดูสื่อครั้งที่ 2 (พระพุทธรูปและพระบรมธาตุ)
    – แบบทดสอบหลังเรียนบทที่ 1
    – ใบสรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 2
    – ใบสรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 3
    – ใบสรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 4
    – ใบสรุปกาเรียนรู้ครั้งที่ 5
    – ใบสรุปการเรียนรู้ครั้งที่ 6
    – หัวข้อรายงานกลุ่ม
คะแนนสอบกลางภาค

Advertisements
  1. ยังไม่มีความเห็น
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: